• Mažiau spausdinimo

  Apskaitos dokumentai duomenų centruose.

  Aukšta kokybė

  Rūpinames klientais ir padedame jiems užaugti.

  Pažangi apskaita

  Klientams suteikiame verslo valdymo įrankius.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvoje buhalterinė apskaita yra reglamentuojama specialiu įstatymu. Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinė apskaita, jos organizavimą ir tvarkymą.

Kaip įsteigti UABKo prireiks steigiant naują įmonę

Įmonės registravimas registrų centre

KAS ŽINOTINA NORINČIAM STEIGTI INDIVIDUALIĄ ĮMONĘ, UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ, ASOCIACIJĄ, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ, MAŽĄJĄ BENDRIJĄ, LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ ELEKTRONINIU BŪDU Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu: steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį […]

Registracijos adresas įmonei

Visos įmonės turi būti registruotos tam tikru adresu. Registruoti įmonę galima visų paskirčių patalpose t.y.: gyvenamosios (bute, name), komercinės, kitos paskirties.  Svarbu, kad patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė turėtų „Registrų centro“ suteiktą unikalų numerį. Registracijos adresas suteikiamas skirtingai naujoms ir jau veiklą vykdančioms įmonėm. Skiriasi steigiant įmonę internetu ir registruojant notaro biure. Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę […]

Buhalterinė apskaita

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS Į S T A T Y M A S 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė; 3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, notarams, advokatams bei […]

VŠĮ steigimas

Kokius veiksmus reikia atlikti norint įsteigti viešąją įstaigą? Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai. Išsamią informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti Registro tvarkytojui įregistruoti viešąją  įstaigą, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą. Viešoji įstaiga gali būti registruojama ir elektroniniu būdu […]

Comments are closed.

 • No Logo Added!
 • Naujienos

  COVID 19

  Subsidijos darbdaviams po prastovų

  2020-08-03
  Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima dar 6 mėnesius (ne ilgiau nei […]
  COVID 19

  Nauji sprendimai: kas galės pasinaudoti subsidijomis paskelbus prastovą?

  2020-03-27
  Siūlomi nauji subsidijų dydžiai: 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto. Pareiga išlaikyti darbo vietą bent 6 mėnesius. 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto. Pareiga išlaikyti darbo vietą bent 3 mėnesius. Tai reiškia, kad jeigu darbdavys nuspręs mokėti darbuotojui didesnę dalį darbo […]
  Minimali alga

  Nuo 2016 m. liepos 1 d., kartu su minimalia mėnesine alga, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

  2016-07-01
  Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga – 380 Eur, minimalus valandinis atlygis – 2,32 Eur. Kartu auga ir su MMA susietos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos 9 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 dienos sudarys 34,20 Eur. Tokio tarifo įmoką, esant […]