• Mažiau spausdinimo

  Apskaitos dokumentai duomenų centruose.

  Aukšta kokybė

  Rūpinames klientais ir padedame jiems užaugti.

  Pažangi apskaita

  Klientams suteikiame verslo valdymo įrankius.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvoje buhalterinė apskaita yra reglamentuojama specialiu įstatymu. Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinė apskaita, jos organizavimą ir tvarkymą.

Kaip įsteigti UABKo prireiks steigiant naują įmonę

Comments are closed.

 • No Logo Added!