• Mažiau spausdinimo

  Apskaitos dokumentai duomenų centruose.

  Aukšta kokybė

  Rūpinames klientais ir padedame jiems užaugti.

  Pažangi apskaita

  Klientams suteikiame verslo valdymo įrankius.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvoje buhalterinė apskaita yra reglamentuojama specialiu įstatymu. Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinė apskaita, jos organizavimą ir tvarkymą.

Kaip įsteigti UABKo prireiks steigiant naują įmonę

Comments are closed.

 • No Logo Added!
 • Naujienos

  mazoji bendrija

  Informacija mažosioms bendrijoms

  2015-12-20
  Jeigu Jūs nesate pateikę duomenų apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) arba jie buvo pateikti, bet  yra pasikeitę, prašome kuo skubiau juos pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą* * Jeigu Jums ši informacija neaktuali, prašome į šį pranešimą nekreipti dėmesio. ** Kilus klausimams dėl duomenų pateikimo tvarkos, galite juos užduoti Registrų […]
  mazuju bendriju apmokestinimas

  MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS

  2015-12-16
  MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS MB nario (nuolatinio gyventojo) gautų pajamų apmokestinimas MB nario iš MB gautų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas GPM tarifas 15 proc., • taikomas MNPD, MPNPD • atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos, • B klasės pajamos, • pajamų rūšies kodas 02, • deklaravimas metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinėje pajamų […]

  Pirmosios 2014–2020 m. ES investicijos – spartesniam Lietuvos regionų vystymuisi

  2015-02-17
  Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.