Author Archives vmadmin

Subsidijos darbdaviams po prastovų

2020-08-03
/ /
in News
/

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima dar 6 mėnesius (ne ilgiau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.). Darbdaviai dėl subsidijos skyrimo gali kreiptis nuo birželio 8 d.

Kurie darbdaviai gali gauti subsidijas švelnėjant karantinui ir jam pasibaigus?

SUBSIDIJA DARBDAVIAMS PO PRASTOVŲ IR NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19

(pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalį)

SKELBĖ PRASTOVAS. Subsidijos iš prastovų atšauktų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokamos darbdaviams, kurie per karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems prastovas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kreipėsi valstybės pagalbos ir jų darbuotojų darbo vietoms išlaikyti buvo mokama prastovų subsidija.

 • Kai darbdavys gavo tik prastovos subsidiją, subsidija po prastovų, kai jos jau atšauktos, gali būti skiriama ir mokama nuo Užimtumo įstatymo įsigaliojimo (gegužės 15 d.).
 • Tuo atveju, jei darbdavys iki gaudamas prastovos subsidiją dalyvavo remiamo įdarbinimo priemonėje (įdarbinime subsidijuojant ar įgūdžių įgijimo rėmime), nutraukus prastovas, į subsidiją po prastovų gali pretenduoti nuo birželio 12 d. (Užimtumo įstatymo papildomo pakeitimo dienos)

  (Pastaba. Detalesnės informacijos dėl subsidijos po prastovų mokėjimo už asmenis, dėl kurių įdarbinimo buvo sudaryta remiamojo įdarbinimo sutartis, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių, su kuriuo sutartis buvo sudaryta.)

NUKENTĖJO NUO COVID-19. Subsidijos priklausys ir darbdaviams, kurie įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), sąrašą. Subsidijos šiems darbdaviams bus mokamos už prastovose nebuvusius darbuotojus, už ne daugiau nei:

1) 10 darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta iki 20 darbuotojų;

2) 50 procentų darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta 21 ir daugiau darbuotojų.

Gali būti skiriama ir mokama  nuo Užimtumo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo (gegužės 15 dienos)

SUBSIDIJA DARBDDAVIAMS, ĮDARBINANTIEMS PAPILDOMAI REMIAMUS BEDARBIUS (pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2dalį)

Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:

 • Neįgaliuosius;
 • Nekvalifikuotus bedarbius;
 • Jaunus bedarbius iki 29 m.;
 • Vyresnius nei 45 m. bedarbius ;
 • Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • Ilgalaikius bedarbius;
 • Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
 • Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
 • Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
 • Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
 • Sveikstančius nuo priklausomybės.

Šios rūšies subsidija įsigaliojo nuo Užimtumo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo – gegužės 15 dienos

 

Read More

Nauji sprendimai: kas galės pasinaudoti subsidijomis paskelbus prastovą?

2020-03-27
/ /
in News
/

Siūlomi nauji subsidijų dydžiai:

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto. Pareiga išlaikyti darbo vietą bent 6 mėnesius.
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto. Pareiga išlaikyti darbo vietą bent 3 mėnesius.

Tai reiškia, kad jeigu darbdavys nuspręs mokėti darbuotojui didesnę dalį darbo užmokesčio, daugiau prisidės ir valstybė, nes padidėja subsidijos lubos iki 1,5 minimalios algos. Jeigu darbdavys nuspręs mokėti mažiau, valstybė prisidės neviršydama vienos minimalios algos.

Dar siūloma nustatyti, kad subsidija negalėtų pasinaudoti darbdaviai, kurie Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną atleido darbuotojus darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ar darbdavio valia arba išleido neapmokamų atostogų darbuotojo prašymu.

Darbdaviai apie prastovų paskelbimą turės informuoti Valstybinę darbo inspekciją, kad nesusiklostytų situacija, jog darbuotojui paskelbiama prastova, mokama mažesnis darbo užmokestis, bet iš jo reikalaujama atvykti į darbą.

Jei paaiškėtų tokia situacija, subsidija darbdaviui būtų nutraukiama, o jau išmokėtą dalį darbdavys turėtų grąžinti per du mėnesius.

Už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus taip pat norima nustatyti didesnes baudas juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 240 iki 880 eurų, kai šiuo metu baudos prasideda vos nuo 80 eurų.

Apie tai, kas nauja, trumpai

 • Nauji subsidijų dydžiai – 70 ir 90 proc. Skiriasi valstybės subsidijos viršutinė riba, priklausomai nuo darbdavio pasirinkimo mokėti daugiau ar mažiau.
 • Nereikės sektorių, kuriose dirbančių įmonių veikla buvo apribota, sąrašo.
 • Į subsidijas negalės pretenduoti tik biudžetinės įstaigos, bet galės nevyriausybinės organizacijos, asociacijos.
 • Subsidijų negalės gauti darbdaviai, kurie atleido darbuotojus be jų kaltės ar savo valia arba darbuotojo prašymu sutiko išleisti neapmokamų atostogų, ilgesnių nei viena darbo diena.
 • Subsidijos numatytos socialinėms įmonėms bei įmonėms, kurios įdarbina neįgaliuosius ar kitus papildomai remiamus asmenis – vyresnio amžiaus, jaunus darbuotojus, ilgalaikius bedarbius ir panašiai.
 • Darbdaviai apie paskelbtas prastovas turės pranešti Valstybinei darbo inspekcijai. 
 • Jei paaiškės, kad prastovos metu darbuotojas dirba, darbdavys turėtų grąžinti subsidiją.
 • Didėja baudos už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus.
Read More

Nuo 2016 m. liepos 1 d., kartu su minimalia mėnesine alga, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

2016-07-01
/ /
in News
/

Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga – 380 Eur, minimalus valandinis atlygis – 2,32 Eur.

Kartu auga ir su MMA susietos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos

9 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 dienos sudarys 34,20 Eur. Tokio tarifo įmoką, esant prievolei, mokėti turi:

 • individualios įmonės už jų savininkus;
 • tikrosios ūkinės, komanditinės ūkinės bei mažosios bendrijos už savo narius;
 • veiklos laikinai nevykdančių, likviduojamų ar bankrutuojančių individualių įmonių savininkai, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bei mažųjų bendrijų nariai;
 • asmenys, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir asmenys, turintys verslo liudijimus;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (turintys didesnes kaip 2 EDV valdas);
 • kiti savarankiškai PSD besidraudžiantys asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos ir nedrausti valstybės lėšomis.

Šaltiniai:
LRS
SoDra

Read More

Geroji verslo praktika: mažmeninė ir elektroninė prekyba Klaipėdoje

2016-04-20
/ / /

Verslo pradžioje kyla daug klausimų: kokią juridinę formą pasirinkti, kaip ją užregistruoti, kokius mokesčius reikia mokėti, kokie leidimai yra reikalingi. Tačiau viskas gali būti daug paprasčiau, kai žinai kur kreiptis.

Renginio metu aptariamos tinkamiausios verslo formos konkrečiai sričiai bei leidimai ar reikalavimai, kuriuos turi žinoti pradedantysis. Informaciją apie leidimus ir reikalavimus pateikia institucijų darbuotojai, kurie ir išduoda tam tikras paslaugas. Tema aptariama ne tik teoriškai, tačiau ir praktiškai. Renginio metu savo patirtimi dalinasi patyrę verslininkai, pateikia savo įžvalgas ir dalyvius supažindina su realia rinkos situacija.

Naujovė! Renginio pabaigoje vyks 40 min. mentorystės sesija, kurios metu patyrę verslo atstovai-mentoriai dalinis savo patirtimi, dalyviai uždavinės klausimus, vyks aktyvi diskusija. Unikali galimybė – po mentorystės sesijos, susitarti su mentoriumi dėl pusės metų mentorystės programos ir turėti individualias mentorystės sesijas su patyrusiu verslo atstovu mentoriumi, aptariant savo verslo efektyvinimą ir plėtrą.

Juk viena įžvalga iš profesionalo, geriau nei ilga konsultacija iš mėgėjo. Susipažinkite su mentoriais, kurie dalyvaus mentorystės sesijoje. Dalyvių skaičius mentorystės sesijoje ribotas. Paskubėkite registruotis!

 • Donatas Jonikas, Direktorius, „Marketologai“
 • Rimantas Miceika, Direktorius,  „Finarima“
 • Jelena Nikolajenko, Verslo plėtros konsultantė,  „Finarima“
 • Marius Krasauskas, Direktorius, „Laimingas verslas“, UAB
 • Simas Banys, Teisininkas, S.Banys ir partneriai

Renginio programa:

14.00 – 14.05 VAL.     Renginių ciklo „Geroji verslo praktika“ pristatymas. VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Lina Kalinauskaitė.
14.05 – 14.45 VAL.     Teisinė forma, nuo ko pradėti: privalomos registracijos VMI, Sodra ir privalomas deklaravimas. VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė.
14.45 – 15.15 VAL.     Prekyba maisto produktais. Ką turi žinoti kiekvienas? Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė.
15.15 – 15.45 VAL.    Elektroninės prekybos maisto produktais ypatumai. Elektroninės parduotuvės www.gringrin.lt atstovas Paulius Naujokas.
15.45 – 16.15 VAL.    Prekių pakavimas. Kada yra taikomi pakuotės mokesčiai? UAB „BIOSISTEMA“ direktorius Povilas Baltusevičius.
16.15 – 16.30 VAL.    Pertrauka
16.30 – 16.45 VAL.    Ką turi žinoti apie verslą kontroliuojančias institucijas? Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vyriausioji specialistė Inga Baltrūnaitė.
16.45 – 17.15 VAL.    Kuo skiriasi mažmeninė prekyba ir elektroninė prekyba? Parduotuvės „Kap Kap“ įkūrėjos Indrė Gedminė ir Milana Mačijauskienė.
17.15 – 17.45 VAL.    Pelningų klientų pritraukimas: 5 žingsniai, kad kalbos virstų darbais. Startuolių rinkodaros ekspertas, UAB „Marketologai“ atstovas Donatas Jonikas.
17.45 – 18.45 VAL.    Speed-mentoring/patirties pasidalinimo sesija

Čia galite rasti buvusių renginių pranešėjų prezentacijas.

Registracija į renginį. Renginys nemokamas.

 

Kada

2016-04-20 14:00


Kur

Klaipėda, „Old Mill Conference“, Žvejų g. 20


Organizatorius

Versli Lietuva

Read More

Mažoji bendrija (MB)

2016-04-12
/ / /

MB, UAB ir IĮ palyginimas

MB Mažoji bendrija UAB Uždaroji akcinė bendrovė IĮ Individualioji įmonė Steigimas Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Steigėjai (dalyviai) Fiziniai asmenys Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Fizinis asmuo Steigėjų (dalyvių) skaičius 1–10 (nariai) 1–249 (akcininkai) 1 (savininkas) Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles MB nario ribota civilinė atsakomybė Akcininko […]
mazuju bendriju apmokestinimas

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS MB nario (nuolatinio gyventojo) gautų pajamų apmokestinimas MB nario iš MB gautų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas GPM tarifas 15 proc., • taikomas MNPD, MPNPD • atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos, • B klasės pajamos, • pajamų rūšies kodas 02, • deklaravimas metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinėje pajamų […]
Read More

MB, UAB ir IĮ palyginimas

2016-04-12
/ / /
MB
Mažoji bendrija
UAB
Uždaroji akcinė bendrovė

Individualioji įmonė
Steigimas Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai (dalyviai) Fiziniai asmenys Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Fizinis asmuo
Steigėjų (dalyvių) skaičius 1–10 (nariai) 1–249 (akcininkai) 1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles MB nario ribota civilinė atsakomybė Akcininko ribota civilinė atsakomybė IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu)
Minimalus kapitalo dydis Nustato patys MB nariai Ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. Eur Kapitalo reikalavimas netaikomas
Kapitalas ir įnašai MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Mažosios bendrijos narių susirinkimas vienbalsiai nustato nepiniginių įnašų vertes, jų įnešimo sąlygas ir terminus. Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka. Įnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas
Vidinė įmonės struktūra MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:

 • kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;
 • kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Paprastai IĮ savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam, kaip dalyvių susirinkimui, priskirtą kompetenciją.
Balsavimo, priimant sprendimus, principas Įprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip 1 akcija – 1 balsas Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai
Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu Atsižvelgiant į MB struktūrą, jos vardu veiktų:

 • MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas;
 • arba MB vadovas – vienasmenis valdymo organas
Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas. Kai IĮ savininkas nėra paskyręs vadovo, IĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualiosios įmonės vardu.
Pelno paskirstymas Pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.

Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui.
Įmonės registravimo išlaidos Atlyginimas už registravimą – 51,61 Eur  

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 57,92-202,73 Eur  

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 16,22 Eur 

Atlyginimas už registravimą – 57,34 Eur

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 72,41-231,70 Eur

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 16,22 Eur

Atlyginimas už registravimą – 30,99 Eur

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 23,17-57,92 Eur

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) –16,22 Eur

Minimalios išlaidos, įsteigus įmonę 27 Eur/mėn. PSD mokestis už kiekvieną mažosios bendrijos narį

78,9 Eur, jeigu už MB narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos*.

Atlyginimas vadovui (mažiausiai aštuntadalis etato) 27 Eur/mėn. PSD mokestis už IĮ savininką

78,9 Eur, jeigu už IĮ narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos*.

Read More

Geroji verslo praktika: mažmeninė ir elektroninė prekyba

2016-03-23
/ / /

Geroji verslo praktika: mažmeninė ir elektroninė prekyba

PROGRAMA

14.00 – 14.05 VAL.  Renginių ciklo „Geroji verslo praktika“ pristatymas.  VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Lina Kalinauskaitė.
14.05 – 14.45 VAL.  Teisinė forma, nuo ko pradėti: privalomos registracijos VMI, Sodra ir privalomas deklaravimas.  VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Eglė Stebulienė.
14.45 – 15.15 VAL.  Prekyba maisto produktais. Ką turi žinoti kiekvienas? Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
15.15 – 15.45 VAL. Prekių pakavimas. Kada yra taikomi pakuotės mokesčiai? Kauno regioninis aplinkos apsaugos departamentas.
15.45 – 16.00 VAL. Ką turi žinoti apie verslą kontroliuojančias institucijas? Ūkio ministerijos vyriausioji specialistė Julija Gylytė.
16.00 – 16.20 VAL. Pertrauka
16.20 – 16.50 VAL. Tikslinė rinka – kodėl svarbu žinoti savo tikslinį klientą? ​Maisto prekių parduotuvės internete „Voverys“ įkūrėjas Emilis Markulis
16.50 – 17.20 VAL. Kuo skiriasi elektroninė ir mažmeninė prekyba? Prekės ženklo „MonomY“ kūrėja Ineta Česnulevičienė.
17.20 – 17.50 VAL. Elektroninė prekyba – verslas prieinamas kiekvienai.  GETSHOPIN.LT Įkūrėjas/Vadovas Andrius Čepkus

Verslo pradžioje kyla daug klausimų: kokią juridinę formą pasirinkti, kaip ją užregistruoti, kokius mokesčius reikia mokėti, kokie leidimai yra reikalingi. Tačiau viskas gali būti daug paprasčiau, kai žinai kur kreiptis.

VšĮ „Versli Lietuva“ toliau tęsia renginių ciklą „Geroji verslo praktika“. Šio ciklo metu nagrinėdamos konkrečios verslo sritys, pavyzdžiui, elektroninė prekyba ar maitinimo verslas. Renginio metu aptariamos tinkamiausios verslo formos konkrečiai sričiai bei leidimai ar reikalavimai, kuriuos turi žinoti pradedantysis. Informaciją apie leidimus ir reikalavimus pateikia institucijų darbuotojai, kurie ir išduoda tam tikras paslaugas. Tema aptariama ne tik teoriškai, tačiau ir praktiškai. Renginio metu savo patirtimi dalinasi patyrę verslininkai, pateikia savo įžvalgas ir dalyvius supažindina su realia rinkos situacija.

2015 metų rudenį prasidėjęs renginių ciklas „Geroji verslo praktika“ sulaukė didelio susidomėjimo tiek iš norinčių pradėti verslą, tiek iš jau savo verslą turinčių asmenų. Per 70 darbo dienų buvo suorganizuota 18 renginių skirtingomis temomis. Bendrai visus renginius dalyviai įvertino 8,55 balo iš 10. Ką apie renginius teigė dalyviai: „Seminaras informatyvus ir naudingas. Apžvelgti pagrindiniai aspektai – patogu, kad vienu renginiu“; „Pranešimai tikslūs ir aiškūs. Pranešėjai geri savo srities specialistai.“ ; „Iš tikrųjų nesitikėjau tokios seminaro kokybės, likau sužavėta.“ ; „Renginys buvo tiesiog puikus! Labai informatyvus, pranešėjai linksmi ir motyvuojantys“. Buvusių renginių pranešėjų skaidres rasite čia.

Renginys nemokamas. Renginio vieta: viešbutis „BEST WESTERN Santaka“, Nemuno salė, J. Gruodžio g. 21, Kaunas. Registruotis į renginį galite jau dabar – anketa čia.

 

Kada

2016-03-23 14:00


Kur

Kaunas. Viešbutis „BEST WESTERN Santaka“, Nemuno salė, J. Gruodžio g. 21


Organizatorius

Versli Lietuva

Read More

RC įgaliojimas

2016-01-07
/ / /

Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos: www.registrucentras.lt/savitarna/

rc2

Pasirinkite JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS -> ĮGALIOJIMAI -> NAUJAS ĮGALIOJIMAS -> PASIRINKTI ASMENĮ

rc3

Suvedame įgaliotojo asmens duomenis: JUSTINAS SKETERSKAS, A/K 38412110461, Tel. 861435522, El.p. justinas@verslomylia.lt

Pasirenkame Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti juridinių asmenų registrui dokumentus ir sudedame visas įmanomas varneles, spaudžiame TĘSTI

rc4

Taip pat jei pageidaugate, kad mes pateiktume UAB akcininkų ar MB narių sąrašą, turite suteikti dar vieną įgaliojimą, tik jau šį kartą pasirinkti Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus JADIS -> dėl dalyvių sarašo teikimo (nepamirškite informuoti mūsų, kad pateiktume dalyvių sąrašą už jus).

Read More

EDS įgaliojimas

2016-01-07
/ / /

1.Prisijunkite prie EDS sistemos: deklaravimas.vmi.lt

2. Eikite į NUSTATYMAI -> SUTARTIS IR PRIEDAI

3. Rinkitės ADMINISTRUOTI ĮGALIOTŲ ASMENŲ TEISES

4. Suveskite įgalioto asmens duomenis JUSTINAS SKETERSKAS A/k 38412110461 uždėkite varnelę “Sutarties keidtimas” ir tvirtinkite priedą

Read More

SoDra įgaliojimas

2016-01-07
/ / /
 1. Prisijunkite prie SoDra draudėjų sistemos: draudejai.sodra.lt

sodra1

 

2. Portalo naudotojų administravimas skiltyje priskirkite įgaliotą asmenį: (JUSTINAS SKETERSKAS, A/K 38412110461)

sodra2

3. Po to kai priskirsite įgaliotą asmenį, susisiekite su mumis, kad paruoštume IG-1 formą, kurią turėsite pasirašyti SoDra sistemoje.

Read More