Subsidijos darbdaviams po prastovų

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima dar 6 mėnesius (ne ilgiau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.). Darbdaviai dėl subsidijos skyrimo gali kreiptis nuo birželio 8 d.

Kurie darbdaviai gali gauti subsidijas švelnėjant karantinui ir jam pasibaigus?

SUBSIDIJA DARBDAVIAMS PO PRASTOVŲ IR NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19

(pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalį)

SKELBĖ PRASTOVAS. Subsidijos iš prastovų atšauktų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti gali būti mokamos darbdaviams, kurie per karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems prastovas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kreipėsi valstybės pagalbos ir jų darbuotojų darbo vietoms išlaikyti buvo mokama prastovų subsidija.

 • Kai darbdavys gavo tik prastovos subsidiją, subsidija po prastovų, kai jos jau atšauktos, gali būti skiriama ir mokama nuo Užimtumo įstatymo įsigaliojimo (gegužės 15 d.).
 • Tuo atveju, jei darbdavys iki gaudamas prastovos subsidiją dalyvavo remiamo įdarbinimo priemonėje (įdarbinime subsidijuojant ar įgūdžių įgijimo rėmime), nutraukus prastovas, į subsidiją po prastovų gali pretenduoti nuo birželio 12 d. (Užimtumo įstatymo papildomo pakeitimo dienos)

  (Pastaba. Detalesnės informacijos dėl subsidijos po prastovų mokėjimo už asmenis, dėl kurių įdarbinimo buvo sudaryta remiamojo įdarbinimo sutartis, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių, su kuriuo sutartis buvo sudaryta.)

NUKENTĖJO NUO COVID-19. Subsidijos priklausys ir darbdaviams, kurie įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), sąrašą. Subsidijos šiems darbdaviams bus mokamos už prastovose nebuvusius darbuotojus, už ne daugiau nei:

1) 10 darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta iki 20 darbuotojų;

2) 50 procentų darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama prastovų subsidija darbo užmokesčiui, kai įdarbinta 21 ir daugiau darbuotojų.

Gali būti skiriama ir mokama  nuo Užimtumo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo (gegužės 15 dienos)

SUBSIDIJA DARBDDAVIAMS, ĮDARBINANTIEMS PAPILDOMAI REMIAMUS BEDARBIUS (pagal Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2dalį)

Subsidijos gali būti mokamos darbdaviams, kurie įdarbina Užimtumo tarnybos nukreipiamus remiamus bedarbius:

 • Neįgaliuosius;
 • Nekvalifikuotus bedarbius;
 • Jaunus bedarbius iki 29 m.;
 • Vyresnius nei 45 m. bedarbius ;
 • Asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • Ilgalaikius bedarbius;
 • Pirmąkart pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją;
 • Pabėgėlius ar saugomus asmenis;
 • Nėščiąsias, vaikus auginančius ar neįgaliuosius slaugančius bedarbius;
 • Grįžusius iš laisvės atėmimo vietų;
 • Sveikstančius nuo priklausomybės.

Šios rūšies subsidija įsigaliojo nuo Užimtumo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo – gegužės 15 dienos

 

Comments are closed.