MB, UAB ir IĮ palyginimas

MB
Mažoji bendrija
UAB
Uždaroji akcinė bendrovė

Individualioji įmonė
Steigimas Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai (dalyviai) Fiziniai asmenys Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Fizinis asmuo
Steigėjų (dalyvių) skaičius 1–10 (nariai) 1–249 (akcininkai) 1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles MB nario ribota civilinė atsakomybė Akcininko ribota civilinė atsakomybė IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu)
Minimalus kapitalo dydis Nustato patys MB nariai Ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. Eur Kapitalo reikalavimas netaikomas
Kapitalas ir įnašai MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Mažosios bendrijos narių susirinkimas vienbalsiai nustato nepiniginių įnašų vertes, jų įnešimo sąlygas ir terminus. Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka. Įnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas
Vidinė įmonės struktūra MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:

  • kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;
  • kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Paprastai IĮ savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam, kaip dalyvių susirinkimui, priskirtą kompetenciją.
Balsavimo, priimant sprendimus, principas Įprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip 1 akcija – 1 balsas Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai
Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu Atsižvelgiant į MB struktūrą, jos vardu veiktų:

  • MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas;
  • arba MB vadovas – vienasmenis valdymo organas
Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas. Kai IĮ savininkas nėra paskyręs vadovo, IĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualiosios įmonės vardu.
Pelno paskirstymas Pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.

Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui.
Įmonės registravimo išlaidos Atlyginimas už registravimą – 51,61 Eur  

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 57,92-202,73 Eur  

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 16,22 Eur 

Atlyginimas už registravimą – 57,34 Eur

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 72,41-231,70 Eur

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 16,22 Eur

Atlyginimas už registravimą – 30,99 Eur

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – 23,17-57,92 Eur

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) –16,22 Eur

Minimalios išlaidos, įsteigus įmonę 27 Eur/mėn. PSD mokestis už kiekvieną mažosios bendrijos narį

78,9 Eur, jeigu už MB narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos*.

Atlyginimas vadovui (mažiausiai aštuntadalis etato) 27 Eur/mėn. PSD mokestis už IĮ savininką

78,9 Eur, jeigu už IĮ narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos*.

Comments are closed.