Informacija mažosioms bendrijoms

mazoji bendrijaJeigu Jūs nesate pateikę duomenų apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) arba jie buvo pateikti, bet  yra pasikeitę, prašome kuo skubiau juos pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą*

* Jeigu Jums ši informacija neaktuali, prašome į šį pranešimą nekreipti dėmesio.

** Kilus klausimams dėl duomenų pateikimo tvarkos, galite juos užduoti Registrų centro informacinėje sistemoje http://info.registrucentras.lt/ arba Registro centro Informacinei tarnybai: tel. (8 5) 268 8262; mob. 1637.

Kartu primename, kad:

Mažosios bendrijos duomenis apie savo narius turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys teikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų  dienos. Duomenys apie mažųjų bendrijų narius į JADIS yra teikiami tik elektronine forma, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Duomenis į JADIS gali teikti:

1. MB vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;

2. MB atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir bendrijoje yra du ar daugiau narių;

3. MB narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys;

4. Įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas atskiras įgaliojimas teikti duomenis į JADIS.

Comments are closed.