Registracijos adresas įmonei

Visos įmonės turi būti registruotos tam tikru adresu. Registruoti įmonę galima visų paskirčių patalpose t.y.: gyvenamosios (bute, name), komercinės, kitos paskirties.  Svarbu, kad patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė turėtų „Registrų centro“ suteiktą unikalų numerį.
Registracijos adresas suteikiamas skirtingai naujoms ir jau veiklą vykdančioms įmonėm. Skiriasi steigiant įmonę internetu ir registruojant notaro biure.

Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę notaro biure:

Kai įmonė registruojama gyventojams priklausančiuose patalpose, reikalingas raštiškas notaro patvirtintas patalpų savininko sutikimas. Patalpų savininkas turi vykti pas notarą pasirašyti sutikimą registruoti įmonę jam priklausančiuose patalpose. Kai patalpos įgytos santuokos metu, tada sutuoktinis taip pat privalo pasirašyti sutikimą registruoti įmonę. Kai turtas priklauso keliems savininkams, sutikimus registruoti įmonę turi pasirašyti visi savininkai.

Kai įmonė registruojama Juridiniam asmeniui (įmonei) priklausančiuose patalpose reikalingas įmonės, patalpų savininkės, vadovo raštiškas sutikimas, patvirtintas įmonės antspaudu. Tokio sutikimo tvirtinti pas notarą nereikia.

Kai patalpos, kuriuose registruojama įmonė, yra įkeistos bankui, reikalingas banko raštiškas sutikimas registruoti įmonę.

Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę internetu:

Steigiant įmonę internetu patalpų savininko sutikimas registruoti įmonę jam priklausančiuose patalpose turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Jokie kiti sutikimai, patvirtinti notaro ar įmonės antspaudu, negalios.
Patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė negali būti įkeistos bankui.

Registracijos adresas ir keitimas, kai įmonės įstatuose nenurodytas registracijos adresas:

Nuo 2010.01.05 pakeitus akcinių bendrovių įstatimą nebereikia įstatuose nurodyti įmonės registracijos adreso. Todėl įmonėms, kurių įstatuose nenurodytas registracijos adresas jį pakeisti yra labai paprasta. Reikia įmonės vadovui pristatyti šiuos dokumentus „Registrų centrui“:

  1. Patalpų savininko sutikimą registruoti įmonę;
  2. Savininko sprendimą, arba akcininkų susirinkimo protokolą dėl buveinės adreso keitimo;
  3. JAR-1, jei reikia JAR-ESI-PRAS formas.

Comments are closed.