Buhalterinė apskaita

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS Į S T A T Y M A S

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

  1. 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė;

3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, notarams, advokatams bei patentus įsigijusiems fiziniams asmenims;

4) ūkininkas arba jo ūkio nariai.

Comments are closed.