VŠĮ steigimas

Kokius veiksmus reikia atlikti norint įsteigti viešąją įstaigą?

Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai. Išsamią informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti Registro tvarkytojui įregistruoti viešąją  įstaigą, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
Viešoji įstaiga gali būti registruojama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Steigiant viešąją įstaigą elektroniniu būdu:
– visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus;
– visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotais elektroniniais parašais;
– pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, jame neketinama vartoti Lietuvos vardo;
– jeigu patalpos, kuriose numatoma registruoti juridinio asmens buveinę, nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai (bendraturčiai). Juridinis asmuo negali būti steigiamas areštuotose patalpose.
Elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos bei pasirinktu būdu atlikęs autentifikaciją, steigėjas (vienas iš steigėjų) turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje spustelti nuorodas: Juridinio asmens prašymaiPrašymas registruoti JAR ir pasirinkus juridinio asmens teisinę formą – Viešoji įstaiga, spustelti  Pildyti prašymą.
Pildant Prašymą registruoti JAR savitarnos sistema atitinkama chronologine tvarka nurodys, kokius duomenis reikia įrašyti duomenų laukuose siekiant, kad sistema galėtų sugeneruoti steigimo aktą arba sutartį, įstatus ir prašymą registruoti JAR-1-E.
Sugeneruotus steigimo aktą arba sutartį bei įstatus kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi steigėjai. Kai dokumentus chronologine tvarka pasirašys visi steigėjai, jų būsena pasikeis į Pasirašytas. Vėliausiai pasirašoma forma JAR-1-E – ją pasirašo prašymą pildantis steigėjas.
Kai visi dokumentai pasirašyti, reikia įdėti paslaugą į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą. Juridinis asmuo bus įregistruotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas, tikrindamas pateiktus duomenis ir dokumentus, nenustatys trūkumų. Nustačius trūkumus, jie bus nurodyti ir nustatytas terminas jiems pašalinti.
Informuojame, kad steigiant viešąją įstaigą elektroniniu būdu galima vadovautis Asociacijos registravimo elektroniniu būdu vadovu, kadangi asociacijos steigimo elektroniniu būdu duomenų pildymo ir pasirašymo etapų seka yra beveik analogiška viešosios įstaigos steigimo procedūros eigai.
Bendrą informaciją viešosios įstaigos steigimo klausimais rasite pagal nuorodą.

Comments are closed.