Igaliojimai

RC įgaliojimas

2016-01-07
/ / /

Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos: www.registrucentras.lt/savitarna/

rc2

Pasirinkite JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS -> ĮGALIOJIMAI -> NAUJAS ĮGALIOJIMAS -> PASIRINKTI ASMENĮ

rc3

Suvedame įgaliotojo asmens duomenis: JUSTINAS SKETERSKAS, A/K 38412110461, Tel. 861435522, El.p. justinas@verslomylia.lt

Pasirenkame Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti juridinių asmenų registrui dokumentus ir sudedame visas įmanomas varneles, spaudžiame TĘSTI

rc4

Taip pat jei pageidaugate, kad mes pateiktume UAB akcininkų ar MB narių sąrašą, turite suteikti dar vieną įgaliojimą, tik jau šį kartą pasirinkti Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus JADIS -> dėl dalyvių sarašo teikimo (nepamirškite informuoti mūsų, kad pateiktume dalyvių sąrašą už jus).

Read More

EDS įgaliojimas

2016-01-07
/ / /

1.Prisijunkite prie EDS sistemos: deklaravimas.vmi.lt

2. Eikite į NUSTATYMAI -> SUTARTIS IR PRIEDAI

3. Rinkitės ADMINISTRUOTI ĮGALIOTŲ ASMENŲ TEISES

4. Suveskite įgalioto asmens duomenis JUSTINAS SKETERSKAS A/k 38412110461 uždėkite varnelę “Sutarties keidtimas” ir tvirtinkite priedą

Read More

SoDra įgaliojimas

2016-01-07
/ / /
  1. Prisijunkite prie SoDra draudėjų sistemos: draudejai.sodra.lt

sodra1

 

2. Portalo naudotojų administravimas skiltyje priskirkite įgaliotą asmenį: (JUSTINAS SKETERSKAS, A/K 38412110461)

sodra2

3. Po to kai priskirsite įgaliotą asmenį, susisiekite su mumis, kad paruoštume IG-1 formą, kurią turėsite pasirašyti SoDra sistemoje.

Read More

ManoVMI igaliojimas

2016-01-07
/ / /
  1. Prisijunkite prie Mano VMI paskyros: www.vmi.lt/manovmi/

mvmi1

2. Pasirinkite Mano VMI atstovai ir pridėkite naują atstovą (JUSTINAS SKETERSKAS, A/K 38412110461)

mvmi2

 

3. Įrašykite atstovo el.paštą (justinas@verslomylia.lt) ir sudėkite visas įmanomas varneles. Įsitikinkite, kad matote visas teises veiksmas paveikslėlyje: “2.”

mvmi3

Read More

EDS deklaravimo sutartis

2016-01-07
/ / /

Prisijungę prie EDS, rinkitės skiltį „Mano informacija“ → „Atstovaujami mokesčių mokėtojai“ → „Sudaryti naują sutartį“. Atsivėrusiame lange pamatysite Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarčiai sudaryti reikalingų duomenų formą. Įveskite prašomus duomenis ir spauskite „Tęsti“.
Atkreipiame dėmesį, kad sistema automatiškai įkelia EDS vartotojo el. pašto adresą. Jeigu norite, jį galite pakeisti.

Sistema patikrina, ar įvesti teisingi duomenys, pvz., ar egzistuoja mokesčių mokėtojas, ar EDS vartotojas turi teisę elektroniniu parašu pasirašyti nurodyto mokesčių mokėtojo sutartį.
Nenustačiusi klaidų, sistema pateikia sutarties peržiūros langą. Susipažinę su sutarties nuostatomis, spauskite „Tęsti“.

Tuomet peržiūrėkite sutarties metaduomenis ir pradėkite pasirašymą, t. y. spauskite „Pradėti“ ir atlikite standartinius pasirašymo elektroniniu parašu veiksmus.

Jums pasirašius sutartį, ją dar turi pasirašyti mokesčių administratorius. EDS būsite informuotas, kad „AVMI sutartį pasirašys ne anksčiau kaip po 24 val.“

Read More