Author Archives vmadmin

Konferencija „Skirtingos kartos versle. Ką reikėtų žinoti vadovui?“

2015-02-26
/ / /

2015-02-26 13:00 – 2015-02-26 20:00

Vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius, II rūmai, 113 auditorija

Organizatorius: ISM

 

ISM Magistrų klubas 2015 m. vasario 26 d. kviečia į praktinę vadybos konferenciją

„Skirtingos kartos versle. Ką reikėtų žinoti vadovui?“ 

 Nesutampa požiūriai. Skiriasi vertybės ar tiesiog esame skirtingų kartų? 

O gal tai tik asmenybių skirtumai?

•     Ar skirtingos kartos reiškia priešingas stovyklas? Kaip bendrauti su kitos kartos atstovu?

•     Ką reikėtų žinoti, norint geriausių rezultatų? Kaip tai pasiekti?

•     Kas mūsų laukia ateityje? Kaip jau šiandien ruoštis naujausios kartos atėjimui į verslą?

Konferencijoje svarstoma, kuo (ar) skiriasi kartos. Aptariama, su kokiomis problemomis susiduria skirtingų kartų verslo atstovai, darbuotojai ir darbdaviai. Diskutuojama, kaip suprasti vieniems kitus, siekiant bendrų tikslų. Šia tema pasisakys ir skirtingų kartų atstovai.

Daugiau apie konferenciją: http://www.ism.lt/mkkonferencija2015

arba Gražina Zilinskiene (tel.+37061880950el.paštas  grazina@atodangos.lt)

Read More

„Eksportas: neišnaudotos galimybės Skandinavijoje“ – eksporto skatinimo konferencija

2015-02-26
/ / /
2015-02-26 09:30 – 2015-02-26 16:40

Vieta: Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius

Organizatorius: LVK, EKT, Advanced Advice

Konferencija skirta informacinių technologijų sektoriaus (61 kodas pagal EVRK red. 2), telekomunikacijų sektoriaus (61 kodas pagal EVRK red. 2) ir baldų gamybos sektoriaus (31 kodas pagal EVRK red. 2) įmonių atstovams.

 

Konferencijos tikslas  –  supažindinti  Lietuvos įmonių atstovus su eksporto plėtros galimybėmis Skandinavijos šalyse. Ši konferencija – puiki proga įžvelgti potencialias verslo galimybes eksportuojant savo produkciją ir paslaugas.

Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio ekspertai dalinsis savo patirtimi, kaip kurti ir įgyvendinti įmonių eksporto strategijas, kaip ugdyti pardavimo įgūdžius, siekiant didinti iš eksporto gaunamas pajamas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Skandinavijos rinkų specifikai, tarpkultūriniam bendradarbiavimui, neišnaudotoms galimybėms plėsti verslą šiose šalyse.

Konferencijos programa

Registracija** vyksta iki 2015 m. vasario 20 d. – http://goo.gl/YEMABh

Išsamesnė informacija: Inga Taparauskaitė, Tel. +370 679 62272, inga@aadvice.lt, www.aadvice.lt

 

** Konferencijų organizavimas dalinai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-01-K priemonę „Asistentas-1“, todėl dalyvavimas renginyje traktuojamas kaip de minimis pagalba įmonėms.

Read More

Įmonės registravimas registrų centre

2015-02-19
/ / /
KAS ŽINOTINA NORINČIAM STEIGTI INDIVIDUALIĄ ĮMONĘ, UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ, ASOCIACIJĄ, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ, MAŽĄJĄ BENDRIJĄ, LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ ELEKTRONINIU BŪDU

Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis:
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • individualios įmonės steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos, viešosios įstaigos, mažosios bendrijos ar labdaros ir paramos fondo pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;
 • labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Steigiant uždarąją akcinę bendrovę galite elektroniniu būdu atsidaryti kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą DNB, Danske, Citadele ar Šiaulių banke:
 • pateikti bankui elektroninę paraišką;
 • kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti banko darbuotojo parengtą kaupiamosios sąskaitos sutartį;
 • bankui informavus Registrų centro elektroninių paslaugų sistemą apie sudarytą sutartį ir į kaupiamąją sąskaitą perverstas lėšas įstatiniam kapitalui suformuoti, tęsti įmonės registravimą.

– Uždarosios akcinės bendrovės su vienu steigėju registravimas elektroniniu būdu.
– Uždarosios akcinės bendrovės esant keliems steigėjams registravimas elektroniniu būdu.

Read More

Registracijos adresas įmonei

2015-02-19
/ / /

Visos įmonės turi būti registruotos tam tikru adresu. Registruoti įmonę galima visų paskirčių patalpose t.y.: gyvenamosios (bute, name), komercinės, kitos paskirties.  Svarbu, kad patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė turėtų „Registrų centro“ suteiktą unikalų numerį.
Registracijos adresas suteikiamas skirtingai naujoms ir jau veiklą vykdančioms įmonėm. Skiriasi steigiant įmonę internetu ir registruojant notaro biure.

Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę notaro biure:

Kai įmonė registruojama gyventojams priklausančiuose patalpose, reikalingas raštiškas notaro patvirtintas patalpų savininko sutikimas. Patalpų savininkas turi vykti pas notarą pasirašyti sutikimą registruoti įmonę jam priklausančiuose patalpose. Kai patalpos įgytos santuokos metu, tada sutuoktinis taip pat privalo pasirašyti sutikimą registruoti įmonę. Kai turtas priklauso keliems savininkams, sutikimus registruoti įmonę turi pasirašyti visi savininkai.

Kai įmonė registruojama Juridiniam asmeniui (įmonei) priklausančiuose patalpose reikalingas įmonės, patalpų savininkės, vadovo raštiškas sutikimas, patvirtintas įmonės antspaudu. Tokio sutikimo tvirtinti pas notarą nereikia.

Kai patalpos, kuriuose registruojama įmonė, yra įkeistos bankui, reikalingas banko raštiškas sutikimas registruoti įmonę.

Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę internetu:

Steigiant įmonę internetu patalpų savininko sutikimas registruoti įmonę jam priklausančiuose patalpose turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Jokie kiti sutikimai, patvirtinti notaro ar įmonės antspaudu, negalios.
Patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė negali būti įkeistos bankui.

Registracijos adresas ir keitimas, kai įmonės įstatuose nenurodytas registracijos adresas:

Nuo 2010.01.05 pakeitus akcinių bendrovių įstatimą nebereikia įstatuose nurodyti įmonės registracijos adreso. Todėl įmonėms, kurių įstatuose nenurodytas registracijos adresas jį pakeisti yra labai paprasta. Reikia įmonės vadovui pristatyti šiuos dokumentus „Registrų centrui“:

 1. Patalpų savininko sutikimą registruoti įmonę;
 2. Savininko sprendimą, arba akcininkų susirinkimo protokolą dėl buveinės adreso keitimo;
 3. JAR-1, jei reikia JAR-ESI-PRAS formas.
Read More

Buhalterinė apskaita

2015-02-19
/ / /

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS Į S T A T Y M A S

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

 1. 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė;

3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, notarams, advokatams bei patentus įsigijusiems fiziniams asmenims;

4) ūkininkas arba jo ūkio nariai.

Read More

Naujos taisyklės tiesioginėms išmokoms gauti

2015-02-19
/ / /
Š. m. vasario 13 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Naujo finansinio laikotarpio tiesioginių išmokų struktūra iš esmės skiriasi nuo ankstesnio, todėl ūkininkų laukia nemažai naujovių.
2014 metais tiesiogines išmokas sudarė dvi dalys: pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus, o nuo 2015 metų tiesiogines išmokas sudaro: pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, išmoka jaunajam ūkininkui, „žalinimo“ išmoka ir susietoji parama.
Tiesioginės išmokos – aktyviems ūkininkams
Tiesioginės išmokos bus mokamos tik aktyviems ūkininkams. Ši nuostata įtvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente. Aktyvaus ūkininko statusas pareiškėjui suteikiamas pagal bendrus visoms ES šalims narėms kriterijus.
Pareiškėjas turės atitikti aktyvaus ūkininko reikalavimus, kurie yra susiję su vykdoma veikla: žemės ūkio subjektas laikomas aktyviu ūkininku, jei jis nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų (išvardintų taisyklėse). Tuo atveju, kai pareiškėjas šią veiklą vykdo ir bendra tiesioginių išmokų už praėjusius metus suma viršija 500 Eur, jis privalės pateikti vieną iš įrodymų, pagrindžiančių žemės ūkio svarbą vykdomoje tiesioginėmis išmokomis neremiamoje veikloje.
Nauji reikalavimai deklaruojantiesiems ganyklas ar pievas
Nuo 2015 m. pareiškėjams, deklaruojantiems pievas ir ganyklas, negalios Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimas laikyti ūkinius gyvūnus nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., tačiau jie privalės laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų – ganyklas nušienauti ar nuganyti iki liepos 15 d.
Be to, parama už deklaruojamus ganyklų arba pievų plotus bus mokama tik žemės ūkio produkciją gaminantiems pareiškėjams. Taigi, jei pareiškėjas, deklaruojantis ganyklas arba pievas, 2014 m. nelaikė ūkinių gyvūnų arba jei jo ūkinių gyvūnų skaičius nesudarė 0,3 sutartinio gyvulio viename hektare (0,3 SG/ha), jis turės parduoti žolės produkcijos už ne mažiau kaip 98 Eur už ha. Pagrįsti privaloma tik tos deklaruotos ganyklų arba pievų ploto dalies, kurios nepadengia 2014 m. laikytų ūkinių gyvūnų skaičius, produkcijos pardavimo faktą. Žolės produkciją bus galima parduoti tik auginantiems žolėdžius gyvūnus asmenims arba pašarų produkcijos gamintojams, kurie yrapatvirtinti Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registre. Reikalavimas parduoti žolės produkcijos negalios pareiškėjams, kurių ganyklų ar pievų plotas sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro tinkamo paramai skirti ploto.
Išmoka už pirmuosius hektarus
Ūkio subjektams bus mokama pagrindinė tiesioginė išmoka už deklaruotus plotus pagal nuo 2004 m. taikomą vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schemą. Naujuoju laikotarpiu išliks papildoma išmoka už deklaruotus pirmuosius 30 ha (ši išmoka buvo mokama ir praėjusiais metais). Tačiau nuo 2015 m. bus taikomos ir naujos paramos schemos: „žalinimo“ išmoka, jaunųjų ūkininkų išmoka, susietoji parama.
„Žalinimo“ reikalavimai
Pareiškėjams naujuoju laikotarpiu bus skiriama „žalinimo“ išmoka, bet jie privalės laikytis visų šiai išmokai gauti keliamų reikalavimų: įvairinti pasėlius, išlaikyti aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, išlaikyti daugiamečių pievų plotą (daugiamečių pievų plotas negali būti sumažintas daugiau kaip 5 proc. visos Lietuvos mastu), išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves. „Žalinimo“ reikalavimais siekiama sumažinti neigiamus klimato kaitos padarinius.
Jauniesiems ūkininkams – papildoma išmoka
Pagal jaunųjų ūkininkų schemą papildoma išmoka bus skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie žemės ūkio valdą kuria pirmą kartą arba ją yra įkūrę ne anksčiau kaip prieš penkerius metus. Išmoka mokama ne ilgiau kaip 5 metus  nuo pirmosios paraiškos pateikimo datos. Didžiausias remtinas plotas – 90 ha.
Susietoji parama gyvulininkystei ir augalininkystei
Naujoje tiesioginių išmokų struktūroje numatyta susietoji parama gyvulininkystės bei augalininkystės sektoriams: pareiškėjams bus mokamos išmokos pagal penkias gyvulininkystės ir tris augalininkystės paramos schemas.
Toliau bus mokama nacionalinė parama
Iš šalies biudžeto ūkininkams bus mokama ir pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama. Ši parama  bus skiriama pagal 2013 m. skirtų nacionalinių išmokų sąlygas.
Kaip ir ankstesniais metais, pareiškėjai, teikdami paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas gauti, galės prašyti paramos už prisiimtus įsipareigojimus pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
Read More