EDS deklaravimo sutartis

Prisijungę prie EDS, rinkitės skiltį „Mano informacija“ → „Atstovaujami mokesčių mokėtojai“ → „Sudaryti naują sutartį“. Atsivėrusiame lange pamatysite Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarčiai sudaryti reikalingų duomenų formą. Įveskite prašomus duomenis ir spauskite „Tęsti“.
Atkreipiame dėmesį, kad sistema automatiškai įkelia EDS vartotojo el. pašto adresą. Jeigu norite, jį galite pakeisti.

Sistema patikrina, ar įvesti teisingi duomenys, pvz., ar egzistuoja mokesčių mokėtojas, ar EDS vartotojas turi teisę elektroniniu parašu pasirašyti nurodyto mokesčių mokėtojo sutartį.
Nenustačiusi klaidų, sistema pateikia sutarties peržiūros langą. Susipažinę su sutarties nuostatomis, spauskite „Tęsti“.

Tuomet peržiūrėkite sutarties metaduomenis ir pradėkite pasirašymą, t. y. spauskite „Pradėti“ ir atlikite standartinius pasirašymo elektroniniu parašu veiksmus.

Jums pasirašius sutartį, ją dar turi pasirašyti mokesčių administratorius. EDS būsite informuotas, kad „AVMI sutartį pasirašys ne anksčiau kaip po 24 val.“

Comments are closed.