• Mažiau spausdinimo

  Apskaitos dokumentai duomenų centruose.

  Aukšta kokybė

  Rūpinames klientais ir padedame jiems užaugti.

  Pažangi apskaita

  Klientams suteikiame verslo valdymo įrankius.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvoje buhalterinė apskaita yra reglamentuojama specialiu įstatymu. Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinė apskaita, jos organizavimą ir tvarkymą.

Kaip įsteigti UABKo prireiks steigiant naują įmonę

Įmonės registravimas registrų centre

KAS ŽINOTINA NORINČIAM STEIGTI INDIVIDUALIĄ ĮMONĘ, UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ, ASOCIACIJĄ, VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ, MAŽĄJĄ BENDRIJĄ, LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ ELEKTRONINIU BŪDU Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu: steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį […]

Registracijos adresas įmonei

Visos įmonės turi būti registruotos tam tikru adresu. Registruoti įmonę galima visų paskirčių patalpose t.y.: gyvenamosios (bute, name), komercinės, kitos paskirties.  Svarbu, kad patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė turėtų „Registrų centro“ suteiktą unikalų numerį. Registracijos adresas suteikiamas skirtingai naujoms ir jau veiklą vykdančioms įmonėm. Skiriasi steigiant įmonę internetu ir registruojant notaro biure. Registracijos adresas ir suteikimas steigiant įmonę […]

Buhalterinė apskaita

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS Į S T A T Y M A S 10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė; 3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, notarams, advokatams bei […]

VŠĮ steigimas

Kokius veiksmus reikia atlikti norint įsteigti viešąją įstaigą? Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai. Išsamią informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti Registro tvarkytojui įregistruoti viešąją  įstaigą, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą. Viešoji įstaiga gali būti registruojama ir elektroniniu būdu […]

Comments are closed.

 • Naujienos

  Minimali alga

  Nuo 2016 m. liepos 1 d., kartu su minimalia mėnesine alga, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

  2016-07-01
  Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga – 380 Eur, minimalus valandinis atlygis – 2,32 Eur. Kartu auga ir su MMA susietos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos 9 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 dienos sudarys 34,20 Eur. Tokio tarifo įmoką, esant […]
  mazoji bendrija

  Informacija mažosioms bendrijoms

  2015-12-20
  Jeigu Jūs nesate pateikę duomenų apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) arba jie buvo pateikti, bet  yra pasikeitę, prašome kuo skubiau juos pateikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą* * Jeigu Jums ši informacija neaktuali, prašome į šį pranešimą nekreipti dėmesio. ** Kilus klausimams dėl duomenų pateikimo tvarkos, galite juos užduoti Registrų […]
  mazuju bendriju apmokestinimas

  MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS

  2015-12-16
  MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APMOKESTINIMAS MB nario (nuolatinio gyventojo) gautų pajamų apmokestinimas MB nario iš MB gautų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas GPM tarifas 15 proc., • taikomas MNPD, MPNPD • atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos, • B klasės pajamos, • pajamų rūšies kodas 02, • deklaravimas metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinėje pajamų […]